LV / EN

Uzņēmumu  konkurētspējas un enerģētiskās neatkarības paaugstināšana

Industriālās energoefektivitātes klastera mērķis ir celt Latvijas rūpniecības uzņēmumu un energoefektivitātes pakalpojumu sniedzēju eksporta kapacitāti. Samazinot uzņēmumu enerģijas patēriņa izmaksas un paaugstinot enerģētisko neatkarību, tiks stiprināta uzņēmumu ekonomiskā aktivitāte un konkurētspēja ārvalstu tirgos. 

Klastera partneru pārstāvētās nozares:
— Atjaunojamie energoresursi
— Klimata un ūdens sistēmas
— Elektrosistēmas
— Automātiskās sistēmas
— Apsaimniekošana
— Energoaudits
— Finansējums

Pakalpojumu sniedzējiem, auditoriem un tehnoloģiju piegādātājiem tiek organizētas apmācības  energoefektivitātes tehnoloģiju un ekonomiski ilgtspējīgu risinājumu pielietošanā, lai apgūtu nepieciešamās prasmes profesionālu pakalpojumu sniegšanā ražošanas uzņēmumos.

Klastera darbības laikā tiks izstrādāta rūpnieciskā energoaudita un elektrosistēmu audita aprēķina metodika, veikti 30 pilotprojektu auditi un izveidotas rekomendācijas uzņēmumu energoauditu mērķtiecīgai pielietošanai.