Starptautiski atzīti Sertificētu pasīvo ēku projektētāju un amatnieku kursi profesionālam darbam gandrīz nulles enerģijas patēriņa un pasīvo ēku būvniecībā

Energoefektivitātes pasākumi enorgoietilpīgām ēkām un ēku kompleksiem nodrošina uzņēmumu ar praktisku optimizāciju, sabalansētām izmaksām un māca darbiniekus rūpēties par uzņēmuma labo formu

Pasīvās un gandrīz nulles enerģijas ēkas ne tikai ļauj sasniegt zemu enerģijas patēriņu, bet arī nodrošina labākus dzīves apstākļus un tiek būvētas rūpīgi pārdomājot katru darba soli jau projektēšanas stadijā

Trešās puses finansējuma piesaistes iespējas pašvaldību ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projektiem