LV / EN

Aicinām apmeklēt pasīvo ēku atvērto durvju dienas 2019.g. 8.- 10.novembrī

Šogad 8., 9. un 10. novembrī jau astoto gadu pēc kārtas norisināsies "Passive House Latvija" organizēts pasākums - PASĪVO ĒKU ATVĒRTO DURVJU DIENAS. Šī pasākuma ietvaros ikvienam interesentam tiek dota iespēja klātienē apskatīties un iepazīties ar pasīvajām ēkām un uzdot sev interesējošus jautājumus speciālistiem. Pasākuma mērķis ir gūt priekšstatu par pasīvo ēku koncepciju un to, ka nākotnes ēku formula - zemas izmaksas, komforts un ilgtspēja - ir pieejama jau tagad. Jāatzīmē, ka pasīvo ēku atvērto durvju dienas notiek vienlaicīgi visā pasaulē - apskatei visā pasaulē tiks atvērti vairāki simti ēku. Eksperti demonstrēs, kā šīs ēkas funkcionē, un to iedzīvotāji stāstīs par savu pieredzi.

APSKATES OBJEKTI PASĪVO ĒKU ATVĒRTO DURVJU DIENĀS: 8.-10.novembris, 2019

Latvijā atvērto durvju dienu laikā aicinām pieteikties apmeklēt sekojošas pasīvās ēkas un ēkas ar pasīvo ēku komponentiem:

Pasīvās ēkas - siltumenerģijas patēriņš līdz 15 kWh/m2 gadā

ĀDAŽU BRĪVĀS VALDORFA SKOLAS SPORTA ZĀLE
Adrese: Attekasiela 35, Ādaži
Apskates laiks: 8. novembris pl. 13:30 – 16:00 (pl.14:00 domnīca ar prezentāciju), 9. novembris pl. 12:00 – 14:30
Vīzītei jāpiesakās: karlis@co2.lv 
Vizīti vadīs SIA „Eva Sistēmas" vadītājs Kārlis Platacis

RŪPNIECISKI RAŽOTA PASĪVĀ DVĪŅU MĀJA
Adrese: Zeltiņu iela 82, Mārupe, Mārupes novads
Apskates laiks: 8. novembris pl. 10:00 – 18:00
Vīzītei jāpiesakās: pasivaeka2019@gmail.com 
Vizīti vadīs Andis Krauklis no SIA “Passive House Factory”

RŪPNIECISKI RAŽOTA PASĪVĀ MĀJA ĀDAŽOS
Adrese: Dūņezera iela 8, Divezeri, Ādažu novads
Apskates laiks: 9. novembris pl. 10:00 – 13:00
Vīzītei jāpiesakās: pasivaeka2019@gmail.com 
Vizīti vadīs mājas īpašnieks Reinis Laguns kopā ar Andi Kraukli no SIA “Passive House Factory”

ALOJAS NOVADA UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATBALSTA CENTRS – BIBLIOTĒKA „SALA”
Adrese: Liepu iela 3, Ungurpils, Alojas novads
Apskates laiks: 8. novembris pl. 11:00 – 20:00, 9. novembris pl. 9:00 – 17:00
Vīzītei jāpiesakās: pasivaeka2019@gmail.com 
Vizīti vadīs Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāja Ieva Prauliņa

EKONOMISKA KOKA KARKASA PRIVĀTMĀJA
Adrese: Burtnieku iela 2, Vīkuļi, Babītes novads
Apskates laiks: 9. novembris pl. 10:00 – 17:00 (lekcija un ekskursija 10:00, 12:30, 15:00)
Vīzītei jāpiesakās: pasivaeka2019@gmail.com 
Vizīti vadīs ēkas īpašnieks un būvnieks Kristaps Dūšelis un SIA “I2” vadītājs Krists Slokenbergs

A klases ēkas - siltumenerģijas patēriņš līdz 40 kWh/m2 gadā

VIENĢIMENES MĀJA „DAUGAVIŅAS”
Adrese: Ikšķile, Rīgas iela 84/86
Apskates laiks: 8. novembris pl. 11:00 – 12:00
Vīzītei jāpiesakās: pasivaeka2019@gmail.com 
Vizīti vadīs mājas īpašnieks Voldemārs Jānis Uplejs

VIENĢIMENES PRIVĀTMĀJA JŪRMALĀ
Adrese: Valtera Prospekts 18, Jūrmala
Apskates laiks: 9. novembris pl. 12:00 – 18:00
Vīzītei jāpiesakās: pasivaeka2019@gmail.com 
Vizīti vadīs energoefektīvu ēku projektētājs un būvnieks Edgars Bredovskis

RŪPNIECISKI RAŽOTAS BRĪVDIENU MĀJAS LĪGATNĒ
Adrese: Ķempju iela 10, Līgatne, Līgatnes novads
Apskates laiks: 10. novembris pl. 11:00 – 15:00
Vīzītei jāpiesakās: pasivaeka2019@gmail.com 
Vizīti vadīs Andis Krauklis no SIA “Passive House Factory”

VIENĢIMENES MĀJA, KOKA/MŪRA
Adrese: Rāmavas iela 39, Rāmava
Apskates laiks: 9. novembris pl. 10:00 – 14:00
Vīzītei jāpiesakās: pasivaeka2019@gmail.com 
Vizīti vadīs arhitekts un konstruktors Dainis Gelbergs, ēkas īpašnieks un SIGA pārdošanas daļas vadītājs Baltijas valstīs Ervīns Pelsis

SMARTWIN LOGU RAŽOTĀJU BIROJS
Adrese: SIA i2, Guntiņas-1, Saurieši, Salaspils novads
Apskates laiks: 8. novembris pl. 15:00 – 17:00
Vīzītei jāpiesakās: pasivaeka2019@gmail.com 
Vizīti vadīs Krists Slokenbergs - i2 Factory dibinātājs un vadītājs

SAVRUPMĀJA SIGULDĀ
Adrese: Sapņu iela 16, Sigulda, Siguldas novads
Apskates laiks: 9. novembris pl. 13:00 – 16:00
Vīzītei jāpiesakās: pasivaeka2019@gmail.com 
Vizīti vadīs projekta autors Jānis Bērziņš, SIA''ARCHE''

PRIVĀTMĀJA ZAĶUMUIŽĀ
Adrese: tikšanās pie Zaķumuižas centrālā Zaķa (ēka atrodas 100m attālumā)
Apskates laiks: 10. novembris pl. 12:00-14:00
Vīzītei jāpiesakās: pasivaeka2019@gmail.com 
Vizīti vadīs SIA „Eva Sistēmas” vadītājs Kārlis Platacis

APSKATES OBJEKTI PASĪVO ĒKU ATVĒRTO DURVJU DIENĀS: 8.-10.novembris, 2019

Pasīvās ēkas citviet pasaulē, kas piedalās pasīvo ēku dienu pasākumos, ir apkopotas un apskatāmas pēc to ģeogrāfiskās atrašanās vietas: www.passivehouse-international.org. Šis pasākums ir Starptautiskās pasīvo ēku asociācijas (iPHA) un tās biedru dažādās valstīs iniciatīva.

Druvas Vidusskolas skolotāji mācās par energoefektivitāti

Jaunais gads Druvas vidusskolā iesācies spraigi. 4. janvārī, kamēr skolēni vēl brīvlaikā, skolotāji cītīgi mācījās par energoefektivitāti. Cik efektīvi un lietderīgi patērējam enerģiju, kā efektīvi izmantot dabas resursu enerģiju, globālā sasilšana – kā tā veidojas un kādas ir tās sekas – tie ir tikai daži no jautājumiem, kuri tika skatīti seminārā.

Apmācības organizēja biedrība “PASSIVE HOUSE LATVIJA”, kas ir Druvas vidusskolas īstenotā projekta “Esi Energo Efektīvs” sadarbības partneris. Seminārā gūtās zināšanas palīdzēs labāk izplānot un sagatavot projekta nedēļu skolā, kas notiks februāra sākumā. Energoefektivitātes tēma ir gana plaša un aktuāla, lai to apgūtu padziļināti skolas projektu nedēļas ietvaros. Akcentējot starpdisciplināro pieeju mācību procesā, pedagogu kopdarbības rezultātā tiks organizētas kompetenču pieejā balstītas nodarbības – praktiskās darbnīcas, kurās skolēni mācīsies darot paši, veicot praktiskus eksperimentus un pētījumus. Iecerēts, ka projektu nedēļā 2.-5. klašu skolēni pētīs dažādus enerģiju veidus un veiks vienkāršus pētījumus un eksperimentus. 6.-8. klašu skolēni būvēs māju modeļus un meklēs savām būvēm vispiemērotākos energoefektivitātes risinājumus. Savukārt 9.-11. klašu skolēni izstrādās vienkāršotus energoauditus dažādām ēkām Saldus pagastā. Projekta nedēļā paveiktais tiks prezentēts noslēguma pasākumā, uz kuru būs aicināts ikviens interesents.

Projekts “Esi Energo Efektīvs” saņēmis finansējumu Izglītības un zinātnes ministrijas organizētā atklāta projektu konkursa Globālās izglītības tīkla Eiropā Globālās izglītības palielināšanas un inovāciju programmas finanšu instrumenta projektu atlasē.

Projekta mērķis ir veicināt skolēnu izpratni par energoefektivitātes nozīmi un ietekmi uz klimata pārmaiņām pasaulē, nodrošinot iespēju piedalīties interaktīvās izglītojošās nodarbībās, izmantojot praktiski pielietojamas metodes un iepazīstot industrijā izmantotus energoefektivitātes risinājumus.

Energoefektivitātes pasākumu izvērtējums un to ietekme uz telpu mikroklimatu tipveida pirmsskolas izglītības iestādēm Latvijā

Ar Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācijas finansējumu īstenots projekts „Energoefektivitātes pasākumu izvērtējums un to ietekme uz telpu mikroklimatu tipveida pirmsskolas izglītības iestādēm Latvijā”

Pētījuma mērķis:
Veikt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ilgtspējas un dzīves cikla analīzi, ietverot mikroklimata, vides ietekmes un tehniski-ekonomisko izvērtējumu.

Pētījuma saturs:
1) Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) ietvaros īstenoto projektu pirmsskolas izglītības iestādēs datu (projektu iesniegumi, energoauditu pārskati, monitoringa pārskati u.c.) analīze;

2) Padziļināts projektu novērtējums atbilstoši normatīvajiem aktiem (projektu dokumentācijas, siltumtehnisko parametru, mikroklimata parametru u.c. analīze) izvēlētajā atjaunotā tipveida pirmsskolas izglītības iestādē un rezultātu salīdzinājums ar citas, neatjaunotas tipveida pirmsskolas izglītības iestādes datiem;

2.1) Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu tehniski ekonomiskais izvērtējums, tajā skaitā atsevišķas energoefektivitātes pasākumu izmaksas pret ietaupīto enerģijas apjomu/CO2 samazinājumu;

2.2) Iekštelpu mikroklimata parametru mērījumi un detalizēta analīze izvēlētajā atjaunotajā un neatjaunotajā tipveida pirmsskolas izglītības iestādes ēkā;

2.3) Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ilgtspējas un dzīves cikla analīze;

3) Rekomendācijas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu izvērtējamam. Sniegti priekšlikumi par datu/rekomendāciju izmantošanas iespējām arī citās līdzīga tipa un mērķa ēkās (piem., skolās, pašvaldību administratīvajās ēkās);

Ar pilnu pētījumu var iepazīties biedrības Passive House Latvija telpās, Hospitāļu ielā 5a. 

 

 

CEPH AT: LV, EST projekta noslēguma seminārs un pasīvās ēkas apskate

Aicinām apmeklēt projekta CEPH AT: LV, EST noslēguma semināru un pasīvās ēkas apskati 2015. gada 11. septembrī 16:00 Mārupes novada "Ezerniekos".

Programmā:

15:45-16:00 Ierašanās, reģistrācija
16:00 Īsa uzruna (projekta vadītāji, pasīvās ēkas "Ezernieki" īpašnieks)
16:10 CEPH AT: LV, EST projektā veiktais darbs un tā rezultāti. Mare Mitrevica
16:30 Pasīvā ēka "Ezernieki". Projekts, plānotie rezultāti: pilnīgi elektriska sertificēta pasīvā ēka ar pasīvās pārplūdes ventilācijas sistēmu. Ervins Krauklis
17:15-18:00 Objekta apskate, ventilācijas sistēmas darbības pārbaude, diskusija
18:00 Kafija, uzkodas

Lūdzam apstiprināt dalību līdz 9. septembrim, rakstot epastu:

mare.mitrevica@gmail.com
ervins.krauklis@gmail.com

Atrašanās vieta: 56°52'25.7"N 23°54'17.9"E

karte

Industriālais energoefektivitātes klasteris turpina darbu pie jaunām aktivitātēm

- Klastera pakalpojumu virzīšana eksporta tirgos:

Tehnoloģisko zināšanu un nodibināto kontaktu darbības turpinājums. Aktivitātes ietvaros tiks veikts 3 valstu tirgus izpēte. Tirgus apskats ļaus identificēt, kuri tirgi un segmenti ir prioritāri energoefektivitātes produktu un pakalpojumu izplatīšanai.

- Energoefektivitātes risinājumu paraugi ražošanas uzņēmumos:

E-katalogā tiks iekļauti ieviestie un aprobētie tehniskie risinājumi, kas tiek ieteikti kā paraugi pārņemšanai un atkārtotai ieviešanai. Projektu aprakstos būs norāde par to, kur var saņemt plašāku informāciju un konsultācijas par katru no risinājumiem.

- Pakalpojumu IT risinājumi:

Aktivitātes ietvaros paredzēts izstrādāt arī internetā bāzētu audita lietotni, kura būtu savietojama ar turpmākiem monitoringa datiem. Lietotne nepieciešama auditu ātrākai veikšanai, un vairāku klastera partneru operatīvai datu apmaiņai situācijās.

- lastera vidēja termiņa attīstības stratēģijas aktualizēšana

Būtiskākais stratēģijas nolūks ir risināt problēmu, kur nesamērīgi liels enerģijas patēriņš ir vērojams ne tikai ražošanas uzņēmumos, bet arī slimnīcās, biroju ēkās, kultūras jomas kapitālsabiedrībās utt.

Industriālās energoefektivitātes klasterim jāpaplašina interešu loks un jākļūst par Energoefektivitātes klasteri.

Klastera vidējā termiņa stratēģijas galvenais uzdevums ir aktualizēt un izanalizēt klastera darbības lomu nākotnē un identificēt ieguvumus, ko dos klastera darbības loka paplašināšana.

14.07.2015.

 

 

 

 

Pētījums „Arodizglītības, profesionālās vidējās izglītības un neformālās izglītības programmu novērtējums energoefektīvu ēku būvniecībai”

Vai Latvijas profesionālās izglītības sistēma ir gatava gandrīz nulles enerģijas ēku būvniecībai?

Biedrība „Passive House Latvija” Leonardo da Vinci projekta “CEPH AT: LV,EST” ietvaros ir veikusi pētījumu par situāciju Latvijā profesionālās izglītības energoefektīvu ēku būvniecībai jomā, ietverot tajā gan sākotnēji profesionālās izglītības, gan tālākizglītības programmu novērtējumu.  

Pētījuma kopsavilkums:

Viena no galvenajām prioritātēm Eiropā ir ilgtspējīga izaugsme, kas ietver ZEP un ilgtspējīgu ēku būvniecību, esošo ēku energoefektīva renovāciju un AER efektīvu izmantošanu. Saskaņā ar ES izvirzītajām prasībām, sākot ar 2019.gadu visām jaunbūvēm publiskajā sektorā ir jāatbilst noteiktajam gandrīz nulles enerģijas tipa ēkas standartam, savukārt sākot ar 2021.gadu – visām jaunbūvēm neatkarīgi no sektora jāsasniedz ļoti zema enerģijas patēriņa ēkas rādītāji. Gan ES, gan Latvijas valsts līmeņa dokumentos un saistošajā likumdošanā noteikto mērķu sasniegšana ir tiešā mērā atkarīga no būvniecības nozares strādājošo speciālistu profesionālās sagatavotības energoefektīvā būvniecībā. Profesionālās izglītības iestādes sagatavo speciālistus būvniecības nozarē un ir nozīmīgas atbilstošu zināšanu un iemaņu nodrošināšanā.
Pētījuma rezultāti liecina, ka profesionālās izglītības iestādes Latvijā nodrošina salīdzinoši maz zināšanu un prasmju energoefektīvā būvniecībā. Īstenoto arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmu saturā zināšanu un prasmju apgūšana energoefektīvā būvniecībā ir iekļauta minimāli vai gandrīz nemaz un neaptver visu nepieciešamo zināšanu spektru. Aptaujas dati apliecināja, ka profesionālajās izglītības iestādēs iegūtās zināšanas un prasmes nav pietiekamas pašreizējai situācijai būvniecības tirgū un energoefektīvā būvniecībā tās galvenokārt ir novērtētas kā ļoti vājas vai vājas. Absolventiem trūkst zināšanas par galvenajiem energoefektīvas būvniecības aspektiem: ēkas norobežojošo konstrukciju siltumizolāciju, gaisnecaurlaidību, termiskajiem tiltiem, kā arī AER, inženierkomunikāciju sistēmām un enerģijas atgūšanas veidiem un risinājumiem. Tāpat arī ir vērojams praktisko iemaņu trūkums.
Šobrīd zināšanas par energoefektīvu būvniecību galvenokārt nodrošina neformālās izglītības programmas. Iespējas iegūt visaptverošas zināšanas energoefektīvas būvniecības jomā ir ārpus reglamentētās izglītības – Sertificētu pasīvo ēku projektētāju kursā un Sertificētu pasīvo ēku amatnieku kursā. Lielākā daļa no iegūtajām zināšanām un prasmēm kursos ir novērtētas kā noderīgas, praktiski pielietojamas profesionālajā darbībā un atbilstošas pašreizējām tirgus prasībām. Tomēr, lai
projektētāju kurss un amatnieku kurss sniegtu maksimālu labumu un praktisku ieguvumu tā dalībniekiem, tie būtu jāpielāgo konkrētajām mērķauditorijām atkarībā no zināšanu līmeņa un jāpapildina ar plašāku praktisko daļu, kurā tiktu veikta dažādu piemēru un risinājumu analīze un apgūto tēmu pielietošanai praktiskos uzdevumos. Noderīgi būtu organizēt papildkursus dalībniekiem ar priekšzināšanām kādā no būvniecības aspektiem, kuri būtu orientēti uz praktisku zināšanu apguvi un
ietvertu padziļinātu, komplicētāku gadījumu un risinājumu izpēti. Neatkarīgi no profesionālās kvalifikācijas izglītojamiem profesionālajās izglītības programmās ir jānodrošina vispārīgu un visaptverošu zināšanu apguvi energoefektīvas būvniecībā, t.sk. par būves kopējo darbību un tehnoloģisko procesu savstarpējo saistību un mijiedarbību, ēkas enerģijas patēriņa uzskaiti un ēkas mikroklimatu. Svarīgi ir apvienot teorijas apguvi ar praksi, nodrošinot praktisko apmācību procesu vienlaicīgi ar teorijas apgūšanu. Praktiskās nodarbības energoefektīvā būvniecībā ir jāiekļauj vienādā apmērā dažādu kvalifikāciju izglītības programmās un jāorganizē to apgūšanu dažādiem profesiju pārstāvjiem vienlaicīgi. Kopīgā būvniecības procesā izglītojamie neatkarīgi no profesionālās kvalifikācijas gūtu izpratni par kopējo būvniecības procesu, iemācītos saskaņotu rīcību būvobjektā un apzinātos katra darba ietekmi uz kopējo rezultātu. Lai nodrošinātu šo zināšanu un prasmju apguvi kvalifikācijas prakses laikā var izdalīt energoefektīvas būvniecības praksi, kurā ietilptu arī teorija. Prakse noslēgtos ar eksāmenu, kura nokārtošanas gadījumā tiktu izsniegts sertifikāts. Būtiski ir arī paaugstināt profesionālo izglītības iestāžu pedagogu kvalifikāciju un zināšanas energoefektīvā būvniecībā.

Petijums par profesionalo izglitibu.pdf

Klastera aktivitāšu kopsavilkums

2015. gada 8. jūnijā noslēgušās Industriālā energoefektivitātes klastera līguma aktivitātes. Līguma darbu apjoms izpildīts pilnā apjomā, ar līdzekļu ekonomiju NN % ( apgūti 372 340.57 EUR no sākotnēji plānotā 487 333 EUR). Divarpus gadu laikā izstrādāti daudzpusīgi metodiskie materiāli, kas palīdzēs klastera partneriem paplašināt tirgus daļu industriālā energoaudita nozarē. 2014.-2015. gadā uzsākta partneru kopdarbība, izstrādājot arī digitālus monitoringa metodikas algoritmus, kas ļaus datus apkopot, analizēt un prezentēt mūsdienīgā, drošā un ātrā veidā.

Klastera partneri ir paplašinājuši savu pakalpojumu klāstu, piemēram:

- SIA Citrus Solutions – ventilācijas nozarē;

- AS Valmieras stikla šķiedra – ēku norobežojošo konstrukciju siltināšanai un hermetizācijai;

- SIA CMB – rūpnieciskajos energoauditos;

- SIA 4 b.e.e. – ventilācijas sistēmu diagnostikā;

- SIA Termex sniedz jaunus pakalpojumus enerģijas monitoringā;

- SIA virtu sniedz energoefektīvas projektēšanas un projektu vadības pakalpojumus;

- SIA Menerga Baltic specializējas uz energoefektīvu sistēmu piegādi un apkalpošanu;

- SIA Komfovent (Amalva) paplašina energoefektīvas produkcijas sortimentu;

- SIA RBS Skals un SIA Scandi Houses (SH Group) sadarbojas ar klasteri energoefektīvu būvniecības pakalpojumu produkta veidošanā;

- Klastera uzņēmumi sadarbojas ISO 50001 enerģijas pārvaldība sistēmas ieviešanā.
 
Visas klastera aktivitātes ir savstarpēji saistītas, gan jēdzieniski, gan saturiski, un paveiktais darbs tiek izmantots turpmāko aktivitāšu un produktu izstrādē.
 
Klastera darbs, ar jaunām aktivitātēm, 1) Klastera pakalpojumu virzīšana eksporta tirgos; 2) Energoefektivitātes risinājumu paraugi ražošanas uzņēmumos; 3) Pakalpojumu IT risinājumi; 4) Klastera vidēja termiņa attīstības stratēģijas aktualizēšana, tiks turpināts līdz 2015. gada beigām.

01.06.2015.

 

Lielajiem uzņēmumiem ir jāveic obligātais energoaudits

Prasība lielajiem uzņēmumiem veikt obligātus energoauditus ir Eiropas Savienībā pieņemta politika, kuras mērķis ir paaugstināt uzņēmumu energoefektivitāti, lai celtu to  konkurētspēju, samazinātu enerģijas patēriņu, ietaupītu izmaksas par enerģiju un dotu papildus iespējas attīstībai. Tāpēc lielajos uzņēmumos līdz 2015.gada 5. decembrim obligāti jāveic energoaudits un pēc tam tas jāatkārto  ik pēc četriem gadiem. Auditi neatkarīgā un rentablā veidā jāveic kvalificētiem un akreditētiem auditoriem.

LR Ekonomikas ministrijas mājas lapā ir izveidots un publicēts lielo uzņēmumu saraksts. Tajā ir pārstāvēti uzņēmumi no tādām sfērām kā apstrādes rūpniecība, lauksaimniecība, ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde, būvniecība, vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi, informācijas un komunikāciju pakalpojumi un daudzas citas nozares. Kopumā energoauditi ir jāveic 272 lielajos uzņēmumos. 

Līdzšinējā Latvijas ražotāju pieredze liecina, ka vislabākos finanšu rezultātus spēj nodrošināt daudzveidīgu energoefektivtātes pasākumu ieviešana uzņēmumā, it īpaši ir izdevīga uzņēmuma energoresursu izlietošanas monitoringa sistēmu, energopārvaldības sistēmas ieviešana, dažāda veida siltuma atgūšana, apgaismojuma un ventilācijas sistēmu modernizācija utt., par pamatu ņemot energoauditā iegūtos datus.

Pēc Industriālā energoefektivitātes klastera pētījuma „Industriālās energoefektivitātes pētījums” ir noteikti energoefektivitātes pasākumi un atmaksāšanās periodi. Ātrākie atmaksāšanās periodi ir pasākumiem, kas veicina siltuma atgūšanu, apgaismojumu sistēmu modernizāciju, ventilāciju, elektroapgādes sistēmu rekonstrukcija. Energopārvaldības un monitoringa ieviešana var atmaksāties jau pirmajā gadā.

Klastera partneri jau no 2012. gada ir apkopojuši tehnisko un metodisko informāciju kompleksai auditu veikšanai apstrādes, pakalpojumu un transporta nozarēs. Pēc atsevišķas metodikas tiek veikti tehnisko sistēmu auditi, piemēram, tvaika, saspiestā gaisa un ventilācijas sistēmām. Elektrisko tīklu audita daļa izstrādāta kopā ar AS „Augstsprieguma tīkls” speciālistiem.

Var apgalvot, ka tieši apstrādes rūpniecības apakšnozarēs veiktie energoefektivitātes pasākumi dos vislielāko atdevi Latvijas tautsaimniecībā. Šo nozaru energoefektivitātes attīstīšana, izmaksu samazināšana un konkurētspējas celšana ļaus palielināt eksporta apjomus, radīt lielāku pievienoto vērtību un celt uzņēmumu produktivitāti, tādējādi konkurējot starptautiskos tirgos. Energoefektivitātes uzlabošana un enerģijas plānošana uzņēmumiem ļauj ilgtermiņā ieekonomēt finanšu līdzekļus, novirzīt tos uzņēmējdarbības mērķu sasniegšanai un konkurētspējas celšanai.

31.03.2015.

 

 

Pirmais pasīvo ēku kurss latviešu valodā

 

2014. gada nogalē noslēdzās pirmie sertificētu pasīvo ēku projektētāju kursi latviešu valodā, kas tapuši ar Passive House Latvija, CEPH AT: LV,EST un Leonardo da Vinci Mūžizglītības programmas atbalstu. Šis kurss bija paredzēts galvenokārt mācībspēkiem, lai palīdzētu izplatīt pasīvo ēku standarta vērtīgās idejas un zināšanas starp jaunāko paaudzi arodskolās, profesionālajās vidusskolās un arī RTU arhitektūras fakultātē. Kursā piedalījās arī arhitekti, energoauditori, inženieri un attīstītāji, kopā veidojot grupu, kas ar interesi iesaistījās diskusijās un dalījās savu nozaru zināšanās cits ar citu.

Pirmā kursu nedēļa iekļāva lekcijas par visām sertificētām pasīvām ēkām svarīgajām tēmām, tajā skaitā ēku norobežojošajām konstrukcijām, pasīvo ēku logiem, ventilāciju, apkuri, sertifikāciju, kvalitātes kontroli, kā arī izmaksām un rentabilitāti. Lekcijas lasīja attiecīgo jomu speciālisti, kuriem ir pieredze energoefektīvā projektēšanā, papildinot kursa oriģinālo materiālu ar piemēriem no pieredzes Latvijā. Pirmajā nedēļā arī tika apgūta pasīvo ēku projektēšanas programma (PHPP), kas ir neatņemams rīks, lai veiktu visus aprēķinus, kas ļauj pasīvajām ēkām būt precīzām un izpildīt solīto.

Otrā kursu nedēļa bija veltīta praktiskām nodarbībām. Dalībnieki sadalījās grupās un veica Latvijas būvnormatīviem atbilstoša projekta pārveidi, lai tas sasniegtu pasīvo ēku standartu. Uzdevums ļāva iepriekšējā nedēļā iegūtās teorētiskās zināšanas izmēģināt praksē, un dalībnieki tam pievērsās ar entuziasmu un veselīgu sacensības garu. Visām komandām arī izdevās sasniegt uzstādīto mērķi, kas tika apstiprināts ar PHPP palīdzību. Lai piedāvātu atslodzes brīdi no projektēšanas, arī otrajā nedēļā kursā ciemojās daži viesi no industrijas, lai iepazīstinātu dalībniekus ar ekoloģiskiem materiāliem, inženiertehniskajām sistēmām un REHAU logiem.

Kurss noteikti bija izdevies, un tā kā daļa kursu dalībnieku nolēma izmēģināt spēkus, kārtojot sertificētu pasīvo ēku projektētāju/konsultantu eksāmenu, tad pastāv cerības, ka šī kursa dalībnieki varētu nodot savas zināšanas tālāk kādā no nākotnes kursiem. Viena no skolotājām vēl pirms kursa beigām atzina, ka nav spējusi nociesties un sākusi saviem skolēniem stāstīt kursos uzzināto. Galu galā, kad uzzināts tik daudz jauna, vairs nešķiet pieņemami strādāt un mācīt pēc vecajiem principiem.

Autore: kursu dalībniece, jaunā arhitekte Signe Pērkone

Konference „Enerģijas plānošana ilgtspējīgai uzņēmējdarbībai”

Šī gada 9. oktobrī Rīgā, Industriālais energoefektivitātes klasteris (IEK), sadarbībā ar laikrakstu „Dienas Bizness”, organizē konferenci „Enerģijas plānošana Ilgtspējīgai uzņēmējdarbībai”. Koferences uzmanības centrā atradīsies zināšanas, praktiski un inovatīvi risinājumi efektīvākai biznesa mērķu sasniegšanai. Konferences «Enerģijas plānošana ilgtspējīgai uzņēmējdarbībai» mērķis ir sniegt informāciju par energoefektivitātes praksi Latvijā, enerģijas taupīšanas iespējām komerciālajā un industriālajā sektorā. Tiks apspriestas šī brīža aktualitātes un diskutēts par perspektīvām energoefektivitātes kompetences celšanā.

Arvien lielāka nozīme uzņēmumu darbībā tiek pievērsta enerģijas patēriņam, un daudzos Latvijas uzņēmumos tiek plānoti gan ilgtermiņa, gan arī īstermiņa risinājumi, kas vērsti uz energoefektivitātes pasākumu īstenošanu un enerģijas taupīšanu. Šie pasākumi norit saskaņā gan ar uzņēmuma enerģijas pārvaldības plāniem, gan arī tiek īstenoti ražotņu vispārējas modernizēšanas ietvaros. Tāpat, katra Latvijas rūpnīcās ietaupītā enerģijas vienība sekmē šobrīd īpaši aktuālo Latvijas energoneatkarību, ļauj ilgtermiņā ieekonomēt finanšu līdzekļus, novirzīt tos uzņēmējdarbības mērķu sasniegšanai un konkurētspējas celšanai, samazinot saražotās produkcijas pašizmaksu, padarot to konkurētspējīgāku vietējā un globālā tirgū.

Līdzšinējā Latvijas ražotāju pieredze liecina, ka vislabākos finanšu rezultātus nodrošina daudzveidīgu energoefektivtātes pasākumu ieviešana uzņēmumā - energoresursu izlietošanas monitoringa sistēmu ieviešana, dažāda veida siltuma atgūšana, apgaismojuma un ventilācijas sistēmu modernizācija utt.

Konference tiek dalīta 2 plūsmās - “Vadītāji” (vadošie darbinieki un lēmumu pieņēmēji uzņēmumos un pašvaldībās, namu apsaimniekotāji) un “Speciālisti” (arhitekti, inženieri, projektētāji, enerģētiķi un namu apsaimniekošanas speciālisti u.c.)un katrai grupai sniegs tai noderīgu informāciju.

Uzņēmumu vadītājiem - zināšanas, informāciju par praktiskiem un inovatīviem risinājumiem, priekšstatu par iespējamajiem finansiālajiem ietaupījumiem un biznesa ieguvumiem, kā arī pieejamos finansu instrumentus ar kuru palīdzību izvērtēt un pieņemt uzņēmuma biznesa mērķu sasniegšanai atbilstošus lēmumus.

Nozares uzņēmumu speciālistiem - jaunas praktiskas zināšanas, ko izmantot savā darbā, lai spētu pamatot pasākumu nepieciešamību vadībai. Informācija būs praktiski izmantojamai un radīs gandarījuma sajūtu par praksē sasniegto.

Informācija par pieteikšanos un dalības maksu - rakstot uz birojs@passivehouse.lv

Publicēts: 2014. gada 29. septembrī

Pētījuma „Pārskats par industriālo energoefektivitāti Latvijā” prezentācija

Industriālā energoefektivitātes klastera ietvaros sadarbībā ar SIA “Baltija Konsultācijas” esam izstrādājuši nozīmīgu pētījumu „Pārskats par industriālo energoefektivitāti Latvijā”

 

Pētījuma prezentācija norise:
Vieta: Eiropas Savienības māja, Aspazijas bulvāris 28, Rīga
Datums: 05.06.2014 14:00
Dalībnieku ierašanās un reģistrācija
14:10 Pārskats par industriālo energoefektivitāti Latvijā (Industriālās energoefektivitātes klasteris, Anda Kursiša)
14:25-15:00 Pārskats par industriālo energoefektivitāti Latvijā, iespējamo scenāriju izvērtējums, rīcības plāns un finansu metodes (SIA Baltijas Konsultācijas, Karīna Meža – Eriņa)

Pieteikšanās: līdz 03.06.2014., rakstot uz dace@klasteris.lv.

Kontaktinformācija: Dace Minikoviča (tālr.: 29486798, E-pasts: dace@klasteris.lv)