LV / EN

Starptautiski atzīti Sertificētu pasīvo ēku projektētāju un amatnieku kursi profesionālam darbam gandrīz nulles enerģijas patēriņa un pasīvo ēku būvniecībā.

Programmas

Lai samazinātu ēku sektora atkarību no neatjaunojamiem enerģijas resursiem, Eiropas Savienībā un Latvijā pakāpeniski jāpāriet uz augstākiem ēku energoefektivitātes standartiem, jaunām publiskām ēkām 2020. gadā sasniedzot A klases un Nulles enerģijas ēkas līmeni.

Apmācību programmas, ko piedāvā Passive House Latvija ietver nepieciešamās zināšanas tieši šādu ēku plānošanai, būvniecībai un uzturēšanai, turklāt palīdz sasniegt labāku rezultātu jebkuras ēkas projektā.

Amatnieku kursi

Kurss būvniecības procesā iesaistītiem profesionāļiem (darbu un projektu vadītājiem, uzraugiem, pārvaldniekiem, atbildīgajiem izpildītājiem u.c.) kvalitatīvai pasīvo ēku projektu izpildei. Amatnieks ir kompetents novērtēt ēkas projekta dokumentāciju attiecībā uz enerģijas aspektiem, identificēt būvniecības problēmas agrīnā stadijā un uz līdzvērtīgu zināšanu pamata tās atrisināt kopā ar citiem būvniecībā iesaistītiem speciālistiem.

Ar PassREg programmas atbalstu Sertificētu pasīvo ēku amatnieku kurss (Certified Passive House Tradesperson) kā apmācību programma ir iztulkota latviešu valodā, pielāgojot kursa metodiku Latvijas būvnormatīviem un klimatam.

Saturs:

— pamatprincipi un ekonomiskā efektivitāte
— būvniecības process
— blīvas konstrukcijas un siltumizolācija
— termiskie tilti
— logi
— ventilācija
— esošās ēkas, t. sk. ventilācija
— siltumapgāde
— kopsavilkums

2017. gadā ir pieejams ES līdzfinansējums kursu apmeklēšanai komersantiem. Orientējošās kursa izmaksas pēc ES līdzfinansējuma saņemšanas 1 dalībniekam:

- Mikro un mazie uzņēmumi - 350 EUR;
- Vidējie uzņēmumi - 450 EUR;
- Lielie uzņēmumi - 550 EUR.

Uzņēmuma lielumu var noteikt pēc šeit atrodamās informācijas:
http://www.liaa.gov.lv/lv/es-fondi/noderiga-informacija/mvk-statusa-noteiksana

Sīkāka informācija par kursu un ES līdzfinansējumu pa tālr. 29237872

Projektētāju kursi

Arhitektiem un inženieriem ir izveidots specializēts Sertificētu pasīvo ēku projektētāju kurss, lai veicinātu ļoti zemas enerģijas patēriņa ēku projektēšanu un būvniecību. Šī kvalifikācija ir industrijas standarts tiem, kas nodarbojas ar pasīvo ēku projektēšanu ārzemēs. Ar šī kursa palīdzību arhitektiem, inženieriem u.c. būvindustrijas profesionāļiem ir iespēja apgūt nepieciešamās zināšanas par ēku projektēšanu, būvniecību un uzturēšanas procesiem, lai sasniegtu pasīvās ēkas energoefektivitātes, komforta un būvniecības standartu. Informācija par sertifikāciju meklējama zemāk.

Ar Leonardo da Vinci programmas atbalstu Sertificēts pasīvo ēku projektētāju kurss kā apmācību programma ir iztulkota latviešu valodā, pielāgojot kursa metodiku Latvijas būvnormatīviem un klimatam.

Saturs:

— pasīvās ēkas standarts
— ēkas norobežojošās konstrukcijas
— pasīvās ēkas projektēšanas programma (PHPP)*
— iekštelpu komforts un gaisa kvalitāte
— ventilācijas sistēmas, t. sk. praktiskas nodarbības
— pasīvo ēku ekonomiskie aspekti
— blīvas konstrukcijas bez termiskiem tiltiem
— tehniskās specifikācijas, darbu uzraudzība
— ēkas inženiertehniskās sistēmas

*Lai piedalītos programmas apguvē, līdzi jābūt klēpjdatoram ar licencētu PHPP programmatūru.

Jaunums: 4 dienas pasīvās ēkas projekta izstrādei grupās, kas papildināta ar nelielām lekcijām no nozares profesionāļiem. Šajā uzdevumā jāpielieto visas teorijas dienās apgūtās zināšanas.

Kursu datumi 2017. gadā:

Vasaras sesija - pieteikšanās līdz 19. maijam

1. modulis Ievads 8.06, 9:00-18:00
 
2. modulis Teorija 
16.06 9:00-13:00 Ēkas norobežojošās konstrukcijas
30.06 9:00-13:00 Ēkas norobežojošās konstrukcijas - logi
7.07 9:00-13:00 Ventilācija
14.07 9:00-13:00 Apkure
 
3. modulis Enerģijas bilance un kvalitātes kontrole
21.07 9:00-18:00 Pasīvo ēku projektēšanas programma (PHPP)
28.07 9:00-13:00 Iepirkumi, specifikācijas, sertifikācija
4.08 9:00-13:00 Izmaksas un rentabilitāte
 
4. modulis Pasīvās ēkas projekta izstrādei grupās 
10.08.-11.08., 9:00-18:00
24.08.-25.08, 9:00-18:00
 
5.modulis Atkārtojuma diena, gatavošanās eksāmenam 22.09., 9:00-18:00

Eksāmens: 7.10.2017. plkst. 10:00-13:30

Norises ilgums 10 darba dienas (80 akadēmiskās stundas)

Sertifikācijas eksāmeni

Augstas klases projektā, lai tas tiktu realizēts ar plānoto efektivitāti, ir nepieciešami kvalificēti projektētāji - arhitekti un inženiertehnisko konstrukciju izstrādātāji, šo projektu kvalitatīvai izpildei - augstākas kvalifikācijas būvdarbu vadītājs, inženiertehnisku un citu specifiksu darbu atbildīgais izpildītājs. Energoefektīvas ēkas konkurētspējīgas tirgū padara ēkas mikroklimata rādītāji, ēkas enerģijas patēriņš, konstrukciju kvalitāte un kalpošanas mūžs - tāpēc atbildīgie projektētāji un darbu pasūtājs nodrošina būves atbilstību projekta aprēķiniem līdz minimumam samazinot visus iespējamos draudus augstāk minētajām pozīcijām. Sertifikāts pierāda papildus kvalifikāciju un nepieciešamās prasmes energoefektīvu projektu realizācijā, paver plašākas konkurētspējas iespējas.

Visi sertificētie pasīvo ēku projektētāji un amatnieki tiek publicēti oficiālā Latvijas Republikas pasīvo ēku projektētāju un amatnieku sarakstā.

Sertifikācijas eksāmeni noteik rakstiski. Pirms eksāmena notiek instruktāža, kursa atkārtojums (par laiku vienojoties ar dalībniekiem).

Pasīvo ēku projektētāju sertifikācijas eksāmeni:

9.06.2017

7.10.2017

1.12.2017

Pasīvo ēku amatnieku sertifikācijas eksāmeni:

19.05.2017

17.11.2017

CEPH AT:LV,EST projekts

Projekts CEPH AT:LV,EST - "Incorporating Certified European Passive House Designer course into national vocational education and training systems of Latvia, Estonia and Austria"- ir Passive House Latvija biedrības realizēts projekts, kas norit sadarbojoties ar PassiveHouse OÜ (EST) un Energieinstitut Vorarlberg (AT).

ES enerģētikas mērķi un uzdevumi (Direktīva 2010/31/ES) ietver nulles enerģijas ēkas kā starptautiskos standartus būvdarbu sektorā līdz 2020.gadam. Pasīvo ēku standarta plaša izplatība ir ļoti nozīmīgs solis ceļā uz šiem mērķiem. 2009.gadā 11 dalībnieki 9 Eiropas valstīs piedalījās IEE (Intelligent Energy Europe) CEPH (Certified European Passive House Designer) programmā, kuras ietvaros tika iztulkots CEPH kurss dalības valstu nacionālajās valodās. Pašlaik nav neviena cita mācību kursa ar tik augstas kvalitātes standartiem Eiropā. Igaunija un Latvija nebija projekta partneri, un tādēļ šobrīd šādas programmas šajās valstīs nav. Izglītības standarti un būvnormatīvi šajās valstīs nav pietiekami augsti, lai efektīvi izpildītu nākotnes prasības, kā samazināt enerģijas patēriņu. Turklāt, PIA mācību programma neietver zaļās būvniecības kursu un tādējādi neļauj PIA sistēmai būt sinhronizētai ar pieaugošo pieprasījumu pēc energoefektīvas būvniecības.


Projekta mērķis ir iegūt zināšanas no Austrijas partnera Pasīvo ēku projektētāju apmācību metožu jomā, uzlabot tās, lai tās atbilstu PIA standartiem un integrēt šo kursu PIA sistēmā Latvijā un Igaunijā. Mērķis tiks sasniegts sekojoši: (1) iztulkojot pasīvo ēku projektētāju kursu latviešu un igauņu valodās, (2) pielāgojot kursa metodiku Latvijas tiesiskajiem regulējumiem, PIA sistēmas prasībām, kultūrai un ģeogrāfijas aspektiem, kā arī mērķa grupas vajadzībām Latvijā (3) un visbeidzot paaugstināt PIA skolotāju, treneru, pasniedzēju un PIA iestāžu vadītāju pedagoģiskās prasmes, sniedzot jaunizveidoto mācību kursus tiem.


Par projekta rezultātiem var uzskatīt 18 sertificētus pasīvo ēku projektētājus - PIA speciālistus, kuriem ir vajadzīgās spējas, kā arī dokumentācija, lai integrētu pasīvo ēku projektētāju kursu profesionālās izglītības mācību programmā, kā arī izstrādātā metodoloģija pasīvo ēku projektētāju kursam (inovāciju nodošana).


Šis projekts ir paredzēts, lai tas kļūtu par veiksmīgu piemēru, kā jauninājumi un zaļā domāšana var būt tieši saistīta ar profesionālās izglītības sistēmu, tādējādi nodrošinot ilgtspējīgu pamatu enerģijas efektivitātes paaugstināšanai.

 

Mūžizglītības programma un CEPH AT: LV, EST

 

Sadarbības skolas

No 2014. gada Sertificētu pasīvo ēku amatnieku un projektētāju apmācību kursi tiks adaptēti profesionālo izglītības iestāžu programmās. Tādējādi pasīvās ēkas standarta prasības no grūti reklamējamas un dārgas apmācības kļūs par pašsaprotamu apmācību daļu gan arodskolās, gan universitātēs.

Ar Leonardo da Vinci programmas atbalstu CEPH AT:LV, EST projektā sadarbojas:
— Ērgļu Profesionālā vidusskola
— Jelgavas Tehnikums
— Mālpils Profesionālā vidusskola
— Rīgas Celtniecības koledža
— RISEBA Arhitektūras un dizaina fakultāte
— RTU Arhitektūras un pilsētbūvniecības fakultāte
— Vidzemes Augstskola

Partneri

Forarlbergas Enerģijas institūts (Energieinstitut Vorarlberg)

Forarlbergas Enerģijas institūts konsultē, izglīto un veic pētījumus par enerģijas efektīvu izmantošanu un atjaunojamajiem enerģijas resursiem.
Viņu mērķis ir sekmēt ilgtspējīgu enerģijas sistēmu attīstību ilgtermiņā. Viņi darbojas efektīvas enerģijas izmantošanas, atjaunojamo energoresursu īpatsvara palielināšanas, videi draudzīgas būvniecības un ilgtspējīgu transporta shēmu attīstības jomās. 
Viņi nodrošina enerģijas, energoefektivitātes un videi draudzīgu ēku ekspertīzi katrai mērķa grupai pieejamā formā, kā arī konsultē gala lietotājus.
Tā rezultātā viņi dod vērtīgu pienesumu lai pilnveidotu dzīves kvalitāti Forarlbergas reģionā Austrijā. Neatjaunojamie enerģijas resursi izsīks, enerģijas cenas kāps un pūles, kas jāpieliek, lai cīnītos ar klimata pārmaiņām augs - viņi palīdz risināt šīs problēmas jau tagad.

http://www.energieinstitut.at/ 

 

PassiveHouse OÜ

PassiveHouse OÜ ir Tartu Universitātes meitas uzņēmums. Viņi piedāvā pakalpojumus un konsultē energoefektīvas būvniecības un ēku statisko un dinamisko simulāciju jomā.

http://www.passivehouse.ee/